Nowe zęby
w 1 dzień

ikona

ZĘBY w 1 DZIEŃ

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu kompletnej metamorfozy uzębienia wykonywanej w ciągu jednego dnia przez interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów. Obejmują one wszystkie dziedziny stomatologii i implantologii przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny XXI wieku oraz innowacyjnych metod zabiegowych. Posiadamy olbrzymie doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz najnowocześniejsze technologie, którymi biegle się posługujemy, w tym digitalizację procesową.

LEPIEJ i SZYBCIEJ

Dlatego w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie wykonać spektakularne zabiegi o najwyższym stopniu trudności i przeprowadzić kompletne leczenie. W tradycyjny sposób, zajęłoby to nawet kilka tygodni stanowiąc znaczące obciążenie dla Pacjenta. Wynika to z konieczności wykonania wielu powtarzających się procedur dla każdego z etapów leczenia, które w Klinice Vivadental są wyeliminowane, albowiem wszystkie etapy połączone są w jeden uporządkowany proces.

BEZ BÓLU i STRESU

Zapewniamy profesjonalne i całkowicie bezbolesne leczenie w luksusowych warunkach Kliniki Vivadental z wykorzystaniem komfortowego znieczulenia ogólnego w formie analgosedacji. Ma to niezwykle pozytywny wpływ na atraumatyczny przebieg całego zabiegu, jak i skrócenie okresu rehabilitacji, zapewniając bardzo szybki i komfortowy, niemalże natychmiastowy, powrót do pełnego zdrowia.

SPEŁNIAMY MARZENIA

Każdego dnia spełniamy marzenia naszych Pacjentów o zdrowym i pięknym uśmiechu przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, włącznie z przeszczepami komórek macierzystych, w czym jesteśmy pionierami. Przywracamy funkcje narządu żucia, odtwarzamy zęby w kształcie i kolorze zgodnym z naturą, ustawiajmy je w pełnych i dopasowanych do siebie regularnych łukach zębowych. Gwarantujemy doskonałe efekty estetyczne.

Zapraszamy do Kliniki Vivadental na metamorfozę, która na nowo odkryje Twój Piękny Uśmiech.
Wypełnij formularz, a nasza asystentka uzgodni z Tobą dogodny termin wizyty

  zdjecie
  zdjecie
  Dr n. med. Violetta Szycik

  Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od ponad 25 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. Dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zawiązków zębów stałych.

  Posiada 30 letnie doświadczenie w dydaktyce. Przez 19 lat pracowała w Akademii Medycznej w Gdańsku, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, a także jako wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne oraz rezydentury.

  Posiada jeden z niewielu w naszym kraju certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/ – Lidera Umiejętności Implantologicznych, potwierdzający najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

  Od 1991 roku prowadzi prywatną praktykę, w której realizuję swoją wizję stomatologii, a jednocześnie oddaje się swojej pasji i misji, leczeniu pacjentów i szkoleniu lekarzy. Jednocześnie z ośrodkiem klinicznym powołała ośrodek edukacyjny i naukowo-badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej. Od ponad 16 lat prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej i protetyki oraz sterowanej regeneracji tkanki kostnej.

  Stworzyła Autorski Program Edukacyjny przeznaczony dla adeptów implantologii stomatologicznej pod nazwą Practiculum Implantologii. W ciągu trzech lat stał się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych szkoleń wśród lekarzy wiążących swój dalszy rozwój z implantologią. Jego wyjątkowość wiąże się z praktyką, albowiem system edukacyjny oparty jest o zabiegi wykonywane przez kursantów u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów. W ciągu czterech lat z edukacji w Instytucie Vivadental skorzystało 226 lekarzy dentystów, w tym 187 w ramach Practiculum Implantologii, a 42 w ramach Preludium Implantologii.

  Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych  i czynników wzrostu. Kreuje rozwój firmy aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do leczenia pacjentów oraz edukacji lekarzy stomatologów. Zarządzane przez siebie organizacje angażuje w przedsięwzięcia pozwalające na eksplorację zgromadzonego  potencjału  intelektualnego  i  technologicznego  ukierunkowując go także na szeroko rozumiane cele społeczne. Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia  medycyny i technologii  z  nią  związanych  do  grupy  inteligentnych  specjalizacji Województwa Pomorskiego, a współtworzone  interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa” zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego „Poldent” Spółka z o.o. /1991/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki edytorskiej i wydawniczej „Vivamedia” prowadzącą szeroką działalność medialną w dziedzinie zdrowia i innowacyjnych technologii w medycynie.

  Prowadzi szeroką działalność charytatywną, jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, która obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 200 dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku oraz Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. W roku 2016 do grona podopiecznych Fundacji dołączyły Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku. Fundacja prowadzi też stalą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy.

  Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym: Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim; Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim; Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priums Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw, Nagroda Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions, Tytuł Stomatolog Roku oraz Przychodnia Stomatologiczna Roku w Konkursie Hipokrates Pomorza 2016, Godło Placówka Stomatologiczna Roku 2016, Nagroda Wyróżnienia w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Nagroda Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, Przedsiębiorstwo Fair Play 2016, Złoty Laur w XX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości 2016, Wyróżnienie w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2016, Godło Teraz Polska 2017, Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2017, Złoty Laur w XXI Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Lider Medycyny w roku 2017, Wyróżnienie Gazeli Biznesu, Wyróżnienie w Konkursie “Przedsiębiorca odpowiedzialny i wrażliwy społecznie”, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego, Laureat Nagrody Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2018.

   

  Klinika

  Klinika Vivadental specjalizuje się w implantologii stomatologicznej i przeprowadzaniu metamorfozy estetycznej uzębienia.

   

  Spełniamy Państwa marzenia o pięknym i zdrowym wyglądzie. Profesjonalne leczenie estetyczne obejmuje zabiegi z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii, implantologii stomatologicznej oraz medycyny regeneracyjnej. Korzystamy przy tym z zaawansowanych technologii i najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny. Nasi lekarze mają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych metod leczenia i przeprowadzaniu kompleksowej metamorfozy twarzy i uzębienia

  zdjecie
  ikona

  Pacjenci o swojej metamorfozie
  w klinice VIVADENTAL

  metamorfoza zdjecie
  metamorfoza zdjecie
  metamorfoza zdjecie