Nowe zęby
w 1 dzień

ikona

ZĘBY w 1 DZIEŃ

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu kompletnej metamorfozy uzębienia wykonywanej w ciągu jednego dnia przez interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów. Obejmują one wszystkie dziedziny stomatologii i implantologii przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny XXI wieku oraz innowacyjnych metod zabiegowych. Posiadamy olbrzymie doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz najnowocześniejsze technologie, którymi biegle się posługujemy, w tym digitalizację procesową.

LEPIEJ i SZYBCIEJ

Dlatego w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie wykonać spektakularne zabiegi o najwyższym stopniu trudności i przeprowadzić kompletne leczenie. W tradycyjny sposób, zajęłoby to nawet kilka tygodni stanowiąc znaczące obciążenie dla Pacjenta. Wynika to z konieczności wykonania wielu powtarzających się procedur dla każdego z etapów leczenia, które w Klinice Vivadental są wyeliminowane, albowiem wszystkie etapy połączone są w jeden uporządkowany proces.

BEZ BÓLU i STRESU

Zapewniamy profesjonalne i całkowicie bezbolesne leczenie w luksusowych warunkach Kliniki Vivadental z wykorzystaniem komfortowego znieczulenia ogólnego w formie analgosedacji. Ma to niezwykle pozytywny wpływ na atraumatyczny przebieg całego zabiegu, jak i skrócenie okresu rehabilitacji, zapewniając bardzo szybki i komfortowy, niemalże natychmiastowy, powrót do pełnego zdrowia.

SPEŁNIAMY MARZENIA

Każdego dnia spełniamy marzenia naszych Pacjentów o zdrowym i pięknym uśmiechu przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, włącznie z przeszczepami komórek macierzystych, w czym jesteśmy pionierami. Przywracamy funkcje narządu żucia, odtwarzamy zęby w kształcie i kolorze zgodnym z naturą, ustawiajmy je w pełnych i dopasowanych do siebie regularnych łukach zębowych. Gwarantujemy doskonałe efekty estetyczne.

Zapraszamy do Kliniki Vivadental na metamorfozę, która na nowo odkryje Twój Piękny Uśmiech.
Wypełnij formularz, a nasza asystentka uzgodni z Tobą dogodny termin wizyty

  zdjecie
  zdjecie

  Dr n. med. Violetta Szycik

  Specjalista chirurgii stomatologicznej
  Lider umiejętności implantologicznych
  Prezes Zarządu Grupy VIVADENTAL

   

  Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od ponad 25 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. Dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zawiązków zębów stałych.  

   

  Jest Mentorem z 35 letnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym  zdobytym jako wykładowca i adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne oraz rezydentury.

   

  Posiada jeden z niewielu w naszym kraju tytuł Lidera Umiejętności Implantologicznych przyznany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej Europejskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/. Stanowi on potwierdzenie najwyższego poziomu kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

   

  Jest właścicielką i Prezesem Grupy Vivadental, która weszła w 32 rok działalności oraz Dyrektorem Naukowym Instytutu Vivadental.  Od ponad 23 lat prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i implantoprotetyki oraz chirurgii stomatologicznej i sterowanej regeneracji tkanki kostnej, a ośrodek edukacyjny nieustannie poszerza ofertę szkoleniową o kolejne dziedziny stomatologii.  

   

  Stworzyła Autorski Program Edukacyjny przeznaczony dla adeptów implantologii stomatologicznej pod nazwą Practiculum Implantologii. Dzięki doskonałej metodyce opartej o praktykę i wykonywanie procedur zabiegowych pod jej kierunkiem, uznawane jest za najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Miarą jego sukcesu jest skuteczność. Większość z 261 dotychczasowych absolwentów, włączyło implantologię do swojej codziennej praktyki już w trakcie szkolenia. Wkrótce do grona polskich implantologów dołączy grupa 18 lekarzy uczestniczących w Sezonie XV. Alternatywny i mniej zaawansowany program szkolenia – Preludium Implantologii –  ukończyło 42 lekarzy dentystów. 

   

  Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadziła zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie procesowe  z zastosowaniem innowacyjnych biomateriałów.

   

  Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia  medycyny i technologii  z  nią  związanych  do  grupy  inteligentnych  specjalizacji Województwa Pomorskiego. Współtworzone  interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa” zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

   

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego „Poldent” Spółka z o.o. /1991/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki „Vivamedia”, dystrybutora systemu implantologicznego AXIOM oraz produktów dla stomatologów Fabryki Anthogyr należącej do Straumann Group.

   

  Prowadzi szeroką działalność charytatywną, jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL. Obejmuje ona opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 200 dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku, oraz z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku, podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, a także Pacjentów indywidualnych wymagających specjalistycznego leczenia, którego nikt w Polsce nie podejmuje. Fundacja prowadzi też stałą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów z roku 2015 ze Wschodniej Ukrainy.

   

  Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym: Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim; Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim; Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priums Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw, Nagroda Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions, Tytuł Stomatolog Roku oraz Przychodnia Stomatologiczna Roku w Konkursie Hipokrates Pomorza 2016, Godło Placówka Stomatologiczna Roku 2016, Nagroda Wyróżnienia w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Nagroda Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, Przedsiębiorstwo Fair Play 2016, Złoty Laur w XX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości 2016, Wyróżnienie w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2016, Godło Teraz Polska 2017, Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2017, Złoty Laur w XXI Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Lider Medycyny w roku 2017, Wyróżnienie Gazeli Biznesu, Wyróżnienie w Konkursie “Przedsiębiorca odpowiedzialny i wrażliwy społecznie”, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego, Laureat Nagrody Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2018, Laureatka Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w 100- Lecie Odzyskania Niepodległości 2018.

   

  Motto zawodowe:
  ambitne plany, rozważne działania, doskonałe rezultaty

  Klinika

  Klinika Vivadental specjalizuje się w implantologii stomatologicznej i przeprowadzaniu metamorfozy estetycznej uzębienia.

   

  Spełniamy Państwa marzenia o pięknym i zdrowym wyglądzie. Profesjonalne leczenie estetyczne obejmuje zabiegi z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii, implantologii stomatologicznej oraz medycyny regeneracyjnej. Korzystamy przy tym z zaawansowanych technologii i najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny. Nasi lekarze mają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych metod leczenia i przeprowadzaniu kompleksowej metamorfozy twarzy i uzębienia

  zdjecie
  ikona

  Pacjenci o swojej metamorfozie
  w klinice VIVADENTAL

  metamorfoza zdjecie
  metamorfoza zdjecie
  metamorfoza zdjecie